تبلیغات
کلبه اشعار - هـوشــم ببـــرده است , نگـاری , فرشته ای

هـوشــم ببـــرده است , نگـاری , فرشته ای

17 آبان 90 21:59

،
 


 
 

***

هـوشــم ببـــرده است , نگـاری , فرشته ای
وحشی غـــزالِ چشم خمـــاری , فرشته ای

شیـــرین جـــمــال تخــت نشیــن مـلاحتــی
لیلـــی مـــرامِ , قیـس شکــاری , فرشته ای

بـا ایــن مجـال حُسن کــه داری تو بیـن جمع
هیــچ هم بـه روی خود تو نیاری , فرشته ای

این چشم جانستان که تو داری , بشر نه ای
این زُلـف دل ستــان که تو داری , فرشته ای

بـایـــد کــــه بـر قُـــدوم تو بر خـــاک سر نهاد
الحـق رقـیــب بـــاغ و بهـــــاری , فرشته ای!

آهــــو خــــرام دشـــت دلــی از کــــدام ایــل
بــا من بگو , کـــه از چه تبــاری , فرشته ای؟

گـــر ایــــن غـریـــب داده دل انــــدر کمنـــد را
از  روی  لُـطـف  در  نـظــــر  آری  , فرشته ای

در محـفلـی کــــه حُسن بُتــــان را نهنـــد ارج
جانـــا  اگــــر تـــو  پـــا بگُــــذاری , فرشته ای

چشمت بــه نــاز غـــــارت صد مُـلک دل بکـرد
من مات از اینکه , تُرک تتــــاری ؟  فرشته ای !

نـــازت خَــــرَم کـــه نــــاز نکــرده , هــــزار دل
بـــا میــــل خـــود به تیـغ سپاری , فرشته ای

هــرکس بــــه شیـــوه ای ز تو تعریف می کند
این گُفت و لُفت هـا بــه کنــــاری , فرشته ای

مَحـض دل رمـیــــدۀ *شهـــرو * شُـــده اگــــر
مــرقــــومه ای , خطی , بنگــاری , فرشته ای


 

 
همه