تبلیغات
کلبه اشعار - پیشتـر از آن کــــه هیــاهو کنید

پیشتـر از آن کــــه هیــاهو کنید

17 آبان 90 21:13

،


هیاهو


***

پیشتـر از آن کــــه هیــاهو کنید
آب زمیـــن ریختـــه جــــارو کنید


یا که به قاضی به شکایت روید
خـــم بـــه کمانخــــانه ابرو کنید


هرچـــه خــلاف ادب ار گفته ام
لطف کنیـــد و همـــه را رو کنید


من بـــه خــــداونــد مطیعم اگر
سنگ زنید یـــا کـه مرا هو کنید


یا کــــه به خواری و فلاکت مرا
راهــــی سرحـــــد ابـرقــو کنید


ســر بـــه ارادت به دو زانو نهم
خـــاک به فرق سر
شهرو کنیدشادان شهرو بختیاری
همه