تبلیغات
. - زندگی نامه ی شادان شهرو بختیاری

زندگی نامه ی شادان شهرو بختیاری

9 مرداد 93 19:38

نویسنده : قند پارسی

qjqm_untitled.png((...... مـُعـرفـی نـامـه ......))


***

چرا می پـُرسی  از من  کیـستـم من ؟!
چرا خواهی بدانی ....... چیستم من ؟؟

منم ........ گُرگی که شکل ِ میش دارم
منم ........... ماری که بر لب نیش دارم

منم  رنـگ و  منـــم کـیــد و  منـــم بـنــد
منم ............... مَطـرود درگـــاه خـداوند

منم ............. مـُردار خواری عین ِ کفتار
منم ......... کجرو .... منم خرچنگ رفتار

منم ....... ناپاک چشمی ... هـَرزه پویی
منم............ بی غیـرتی .... بی آبـرویی

منم ............... درمانده ای در راه مانده
منم ............... اُفتـاده ای در چاه مانده

منم ............... آن نارفیق ِ دو به هم زن
منم ............ بیگـانه ای از عشق دم زن

منم............ بر سر کـُلاه ِ شرع هـَشته
منم............... از اصـل رانده فرع گشته

منم.......... خوابـی که از چشمی پـریده
منم ............خـاری که در قلبی خـَلیـده

منم.......... ننگی که می بارد هم از نـام
منم........ طشتـی که اُفتـادسـت از بـام

منم .............. روده درازی آسمــان جـُل
منم ............... دریوزه گـردی کـم تحمـُل

منم .......... آدم نمــــایی کـمـتـــر از خــر
منم ... شهـوت پـَرستـی خــاک بــر سـَـر

منم (( شادان)) که کـُفرم در نـهـــاد است
منم (( شهرو )) که حزبم,حزب ِ بـاداست

منـم .... رســواتـــــریــن  فـــــرزنــــــد آدم
کـــــه پــــا  در عـالـــــم خـاکــــی نهـــادم

پـَلیــــدانـی کـــــه چـــون مــن ناسپاسند
صـفــات ِ زشـت ِ مــن را  مـی شنـاسـنـد

اگــر اهـریمنـی دیـــدی کــــه حقگـوسـت
یقین می دان که او .. شادان ِ شهروست

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 28 مهر 94 00:09