تبلیغات
. - سَــرو شیـــراز بـه بـالای دلارایـم نیست

سَــرو شیـــراز بـه بـالای دلارایـم نیست

26 تیر 93 05:56

نویسنده : قند پارسی

غزل فارسی

***

سَــرو شیـــراز  بـه  بـالای دلارایـم نیست
زُلف سُنبـل چو سیه زُلف سَمن سایم نیست

نرگس باغ ارم گـرچه کـه شُهرست بـه ناز
بـه خُمـــاری ِدوتـــا نـرگس شهـلایم نیست

گو.... اگـر هست بیـاریـد و نشـانـم بـدهیـد
آن سَـری را کـه در او سِر سویـدایم نیست

نسبت حُسـن من از رَشک به یوسف دادند
تـا بگـوینـد کـــــه  مفتـون  زلیخـایم نیست

کیست آن کس کـه به دل نیست مرا خاطرخواه
کیست آن کس کـه به جان طالب رویایم نیست

دلستان دختـر ارمن که دل ازخُسرو بُـرد
خـم زُلفش چـو خـم زُلـف چلیپــایم نیست

تو چه دانی که جو مجنون پریشان خاطر
بیدل و واله وسرگشته به صحرایم نیست

آن قَـدَر هست مرا ناز و تَنعُـم کــه مرا
گوشۀ چشـم بـه زیب و زَر دنیایم نیست

آن قَدَر هست به پایم سَرِ اُفتاده به خاک
که دگر جای سـر افکندن در پایم نیست


ای خُدا گر دل وحشی صفـت شهـرو را
رام زُلفـم نکُنـم , بیـن بُتــان جـایم نیست
 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 27 تیر 93 17:49