تبلیغات
. - تَرک مُراد , كِی کُنَــم , موافقـم با هَوَسـم

تَرک مُراد , كِی کُنَــم , موافقـم با هَوَسـم

26 تیر 93 05:45

نویسنده : قند پارسی

غزل فارسی

***

تَرک مُراد , كِی کُنَــم , موافقـم  با هَوَسـم 
یا به هَـوَس جان دهـم یا به مُراد می رسم

آنكه مرابه غَمزه ای كشانده است به هرطرف 
رو بـه دلش برات كُـن فكنـده ای از نفسم

گرچه وَفا ندیده ام از تو , ولی به دور باد 
گرکُنم ازجفـای تو , من گِله پیش هـرکسم

خیـال خاطر خوشت مرا به بـاغ می برد 
ای كـه پَرَم  بُریـده ای فكنـده ای درقفسم

برسر كوی خود مرا هرچه كشانده ای بس است 
درغم هجر روی تو,هرچه كشیده ام بَسم 

نهال هجـر بر كَنَم به زور عشـق بشكنم 
جامه درم , نعره زنم , تا كه برآید نفسم

همچومَنَت نبود کس,مُخلص وپایبندعشق 
گرچه بچشـم شوخ تو,کالم وسبزونارَسم


 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 26 تیر 93 06:10