تبلیغات
. - حرف ناز

حرف ناز

5 تیر 93 09:31

نویسنده : قند پارسی

 


 

***

 

دست من نیست , هر از گاهی چند  ...

حرف هایم ... ناز است ....

تویِ گوشم ... انگار ...

 چِشم هایی...  باز است .

 

در دلم ,...

( زرتشتی ) ..

 پاسبانِ خِرد و روشنی است .

 

من , 

( صداها ) را ..

از فاصله ها , ...

از پَسِ ... پَرده ی ... نُه لایه ی  ...احساسِ ... نَفس چاق شُده  , ...

می بینم .

 

( من ) دَرونِ چشمم ,

حسِّ چشّایی دارم .

 

طعمِ یک بوسه , به چشمم , مَلس است .

 

طعم یک ( ناز ) برایم , گاهی ..

لَب شور است.

 

 مَزّه ای خوش دارد...

طعم ِ گِشنیزی برخوردِ نگاهِ مادر ..

 با.. فـرزنـد .

 

شَنبَلیله طعم است ..

....  مَـزّه ی رویش سُرخِ لبخنـد .

 

روئیت دوست برایم دارد ...

مَزّه ی نان پَـتیر ...

 

جبرئیلی دارم ..

 که جگرگوشه ی احساسم را..

دُزدکی می نگرد .

 

من  به ( دل لرزه ی 9 ریشتری ) عادت دارم ...

 

پُرم  از روسپیانی , که هر از گاهی چند,..

در دَرونِ ( هَوَسَم ) ..

یائسه اند ...

 

حالِ امروزِ من از صُبح ,...

 ندارد ... تعریف !!

 

چند روزیست که در دور و بَرم می چَرخند ...

شَبَحِ ... چند پَری ...

 

حالتی... مثلِ تَهَوع دارم .

حالتی مثل فرو رفتنِ  در ( چاکِ دهان ِ ) مُرداب ...

حالتی مثل کِرِختیِ  تَعقُل در خواب .

حالتی مثل مُحاقِ مهتاب.

 

این بهم ریختگی ,..

این خِرد بیختگی ..

این دل انگیختگی ...

 به خُدا , از سَرِ بی چیزی نیست .

 

باید از جای خودم برخیزم ...

باید آویزه ی خود گردانم سنگِ نمک ..

باید از خویشتن ِ خویش , بسوزم  پدری ..

 

نکُند ...

ابلیسی ...

دست سَرم سائیدست .

نه که این حسِ غریبی , که مَسلولم از او ...

مُدتی , سـایـه ی  من  بـوده , ...

مـرا ...

پائیدست .

 

نکُند این غمِ جانسوز که  هَمسال ( من ) است

رَعشه ای از اثرِ کوکبِ اقبال ِ من است .

 

مادرم می گوید :

 

تا که از ( من بودن )

 قدرِ ( مَنی) ,..

...کم  نَشَود..

.

خَـرِ خُـرمـاخـورِ دل ...

خَــردلـی...

 آدم ,

 نَشَود .

 

هَمه را ... وقتِ تولد... در گوش...

 رَسم این است ( اَذان ) می خوانند ...

گوشِ من ,

بعدِ چِهل سال ...

 هنوز...

نئشه از  نازِش آن حرفی هست.. 

که  به تعویضِ ( اذان )

 قابِله ام   ..

گُفت  به گوش  :

-        ای که در قَبض ترین تیـره گی سـال  زِ  مـادر زادی ...

-        روزگــارت بـه دَرازی ِ شب ِ یَلـدا بـاد .

.

.

( حَرفِ ناز ) ...

قابِله ای  بود که در ( شَهرویـی)  ...

 بَند از نافم کَند .

.

.

.

یاد بادا یادش ..

.

یاد باد ...

 آن دَمِ صبح ..

طعم ِآن مُطلق حِس ...

هَضمِ آن جِلوه ی مَحض .

.

.

 ( شادان شَهرو )

نوروز 93 شَهرویی خانمیرزا ...

 نثار روح قابِلِه اَم , ... حَرفِ نـاز ...

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 2 فروردین 95 19:38