تبلیغات
کلبه اشعار - در به در

در به در

14 فروردین 91 22:26

،

 

در بــه در

***

چـه می پُرسیـد از جـا و مکــــانم

چـه می پُرسیـد از نـام و نشـــانم

بــرای من مگــر جـایـی بماندست
منی کـــه در بـــه در دنبـــــال نانم

بــرای من مگــر نــامی بمـاندست
منی کــه جان بــه لب آورده جانم

بــه مـانـنــد کش تُنـبـــان بـریــــده
بــه مثـل تیــر جستـه از کمـــــانم

رفـاقـت کـــرده ام با بـاد چون خـار
بــه هر سمتی وزد من هـم دوانم

نمی دانـم اگـــر کــرمـــانـــم امروز
پسین فردا کجایم ؟؟.. اردکانم ..!!

فقــط یک چیــز را در حـد احسنت
همــانــا خـوب دانـــم , خـوب دانم

سری دارم که در افسار نان است
بــه هرجـایـم کشـــانـد مـن روانم***

اشعار انتقادی شادان شهرو بختیاریهمه