تبلیغات
. - حـاضـــرم پُشت ِقبــالَـت بـزنـم جــانــم را ....

حـاضـــرم پُشت ِقبــالَـت بـزنـم جــانــم را ....

1 آذر 90 20:12

نویسنده : قند پارسی
ارسال شده در:


 
 
 
***

حـاضـــرم  پُشت ِقبــالَـت  بـزنـم  جــانــم  را
بــر حــذر بــاش  کــه  آجـُر  نکـُنی نــانــم را

کـُشته ی مهر تو شُد,این دل داش آکـُل من
حیــف ..!! صادق ,نَشِنید,قصه ی مرجانم را

خـواهـم امــروز بــه بــازار روم , چـوب زنـــم
پیـش عُـشــاق  حــراج  دل  و  ایمـــــانـم را

تــا بـــه کهریـزک زُلف تـو بـه حبـس افتــادم
شب بـه شب بـوسه زنم میله ی  زندانم را

زیـر شـلاق نـگــاه تــو  , کبــــودست  دلــم
می بَــــرد   بــاد غمـت  تخـت سلیمــانم را

کـودک طبـع من و طفل دلم کم سال است
بــارالـــها ... تـــو نگهــــدار... دو طفـلانم را

خاطرت بس که عزیزاست به یادت هرصبح
آب و جــــارو کنــم از شـوق تــو ایـــوانـم را

گر به دیوان غزل شُهره ی شهرم تو بخواه
تـــا در آتش  فکنـم   پیـش تـو  دیـــوانم را

وقت ِ آن شُـد بـه ارادت  بکُنـم  در گـوشم
حلـقـه ی  بنـــدگی ِ شــاه ِ خـراســـانم را

دوش می گفت رهـا کاش بکردی " شهرو
از سـَر ِ خبـط و خطــا , لحظه ای دامانم را


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 3 تیر 93 16:26