تبلیغات
. - چه کُنم با خَمِ زُلفی که شِکن در شِکن است

چه کُنم با خَمِ زُلفی که شِکن در شِکن است

24 آبان 90 11:09

نویسنده : قند پارسی
ارسال شده در:


 
 
 
 

***

چه کُنم با خَمِ زُلفی که شِکن در شِکن است
چه کُنم با گُل سُرخی که عـروس چمن است


این جگــرگــوشۀ مـــردم که دل از مـا بُردست
خون صدها چو منش نقش گُـل پیـرهن است

مانـده ام من که دو جادوی تو آخر زِ چه روی
نیستش شـرم و خریـدار تو یک انجمن است

بـــه ملاحــت اگـــرم لفــظ برآیــد بــه زبــــان
همه از لُطــف و عنــایت نظــر پنـج تن است

یـک دل سیــر نشینـم لـب جو گـــریــه کُنـــم
تــا گُمــان کس نبرد آب روان اشک من است

بایـد از فتنـۀ چشمـت بـــه خُــــدا بُــــرد پنـــاه
تــو بگــو ایـن همه آشــوب چـرا در یمن است


دیــدمش گـــوشۀ چشمی بـــه من زار بکـــرد
هرچه خوبان به لب آرند,شِکر در سُخن است


گفت *شهرو * به خدایی که به زُلفم خم داد
همه اش زیــر سَرِ شیـخ و مُلا و شَمَن است

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 3 تیر 93 16:30